Artwork > Black Stone White Stone 2010

contemporary religious art
(detail) patterns
oil on plywood
18 x18cm
2010